Artemiszkiado.hu
Összesen: 0,-

Megrendelem

Megrendelői tájékoztató
E-mail
Jelszó
Bejelentkezés

Regisztráció

2014. december 11. csütörtök

 

Advent

K??zeledik a Kar??csony! A j??k?v??ns??gok mell? m??t??l az ??nnepig minden k??nyv??nket 30 %-os kedvezm?nnyel aj??nljuk. A k??tetek Budapesten ?s Sopronban szem?lyesen is ??tvehet??k.


2014. július 25. péntek

 

Lakner Zsuzsa: V?nusz ?s Mars

A kiad?? Lakner Zsuzsa koll??zsk??tet?vel beker??lt az Alexandriai K??nyvt??r ??llom??ny??ba ?s katal??gus??ba! Nagy dolog ez, ?vezredek tekintenek le r??nk!
K?pek a kiad?? fb oldal??n!


2014. július 18. péntek

 

Rakovszky Zsuzsa: F??v?szk??nyv

Egy ??jabb inspir??ci?? a F??v?szk??nyv folytat??s??hoz, ez??ttal a k??r??mvir??g, ami ny?lik m??r a kertekben! A k?p a kiad?? facebook oldal??n l??that??, ami a honlapunkr??l egy kattint??ssal el?rhet??.


2014. június 10. kedd

 

Galagonya

K??zeledik a k??nyv ??nnepe. Szerz??ink k??z??l Rakovszky Zsuzs??nak ?s Turbuly Lill??nak is ??j k??nyve jelenik meg budapesti ?s soproni bemutat??kkal, dedik??l??sokkal. Lakner Zsuzsa ??jabb illusztr??ci??j??val, ez??ttal a galagony??val k??sz??ntj??k ??ket.
A k??nyvh?t alatt kiadv??nyaink 40 % kedvezm?nnyel rendelhet??k meg a kiad?? honlapj??r??l!


2014. május 7. szerda

 

Rakovszky Zsuzsa: F??v?szk??nyv

A vadr??zsa, mint inspir??ci??!


Aki ??gyes, k??nyvet nyerhet. A r?szletek?rt kattints a kiad?? fb oldal??ra a honlap bal oldal??n!


2014. április 24. csütörtök

 

Turbuly Lilla: ??veghold

Ma este 23.30-kor l??that?? a Duna TV-ben az ??veghold k??nyvaj??nl??ja.
??rdemes megn?zni, ak??r k?s??bb, a www.mediaklikk.hu oldalon is!


2014. április 14. hétfő

 

Nyuszik a kertben!

??r??mteli, sz?p h??sv?ti ??nnepeket k?v??nunk minden kedves olvas??nknak, hagyom??nyosan Lakner Zsuzsa kedves l??nyaival. A k?p az fb oldalunkon nagyobb m?retben is megn?zhet??!


2014. április 9. szerda

 

Rakovszky Zsuzsa - Planet Susannia: Ibolya

A h?t verse a kiad?? facebook oldal??n. Kattints a bal oldalon l?v?? ikonra!


2014. március 27. csütörtök

 

Cranford

Cranford ?s Visszat?r?s Cranfordba!
Az elm??lt hetekben l??thattuk ??jra a TV-ben a BBC klasszikus sorozatait Judy Dench f??szerepl?s?vel. Elisabeth Gaskell kisreg?ny?t n?h??ny ?ve adtuk ki, m?g el?rhet?? n??lunk!


2013. december 18. szerda

 

Boldog kar??csonyt!

Ez??ttal is Lakner Zsuzsa lapj??val k?v??nunk minden kedves olvas??nknak ?s bar??tunknak kellemes ??nnepeket! Egy??ttal gratul??lunk Zsuzs??nak, aki egy koll??zs??val elnyerte a szakma kiemelked?? lapj??nak, a KOLAJ magaz?nnak a d?j??t. Minderr??l b??vebben a kiad?? fb oldal??n olvashatnak.


A kiad?? aj??nd?ka az olvas??knak: Minden kar??csony el??tti rendel?s ??r??b??l 30 %-ot elenged??nk!


2013. november 13. szerda

 

Turbuly Lilla: Tal??lt sz?v

Vas??rnap d?lel??tt 11 ??rakor lesz szerz??nk ??j k??nyv?nek, a Tal??lt sz?vnek a bemutat??ja Sopronban, a C?drus K??nyvkeresked?sben. A k??tet a Man?? k??nyvek sorozatban jelent meg. Ennek ??r??m?re kar??csonyig 30 %-os kedvezm?nnyel v??s??rolhat??k honlapunkon kereszt??l az ?r??n?? n??lunk megjelent k??nyvei, a Tal??lt sz?v alap??tlet???l szolg??l?? verset is tartalmaz?? Titkos?r??s, ?s a fiatal ??gyv?d "fejl??d?st??rt?net?t" ??br??zol??, a jog??szvil??g titkaiba is bepillant??st enged?? ??veghold.


2013. június 12. szerda

 2600,-

Lakner Zsuzsa: V?nusz ?s Mars

S. Nagy Katalin recenzi??ja a k??nyvr??l. ha ide kattintasz akkor bej??n az oldal


2013. április 17. szerda

 2600,-

Susanna Lakner: V?nusz ?s Mars

Megsz??letett a b?bi, ma elhagyta a nyomd??t az Artemisz M??hely els?? darabja, a V?nusz ?s Mars! Igazi kuri??zum ez a teny?rbe simul?? koll??zsk??nyv, ami a f?rfi - n?? - ember viszonyrendszert j??rja k??r??l Susanna/Zsuzsa Lakner k?peivel, amelyekhez Bernd Reichert sz??vegei adnak egy lehets?ges ?rtelmez?st.
Nem ker??l terjeszt??i forgalomba, egyenl??re csak a kiad??n kereszt??l rendelhet?? meg.


2013. április 11. csütörtök

 

A K??lt?szet Napja

Kedves Olvas??ink!


Kedvenc verseket v??runk ma a K??lt?szet Napja alkalm??b??l n?h??ny soros indokl??ssal a kiad?? e-mail c?m?re. A bek??ld??k k??z??tt h??rom kiadv??nyunkat sorsoljuk ki.


2013. április 6. szombat

 

V?nusz ?s Mars

Vajon Mi lehet ez?


2013. március 27. szerda

 

Artemisz h??sv?t

Susanni??b??l hozta a nyuszi (sz??nk??n) a kiad?? h??sv?ti ??dv??zlet?t az olvas??knak.


2013. február 17. vasárnap

 

Saj??t lev?ben - saj??t jeg?ben?

Sl k??nyv??nk t?len is feltal??lja mag??t. ??lvezi a havat, k??zben persze vigy??z az eg?szs?g?re. Rem?lj??k, ??j t??rt?netek is sz??letnek, amiket azt??n majd mi is olvashatunk, p?ld??ul egy j?? kis m??kos lep?ny mellett. A recept mindenesetre addig is el?rhet?? a saj??t lev?ben blogoldal??n! ide kattintva el?rhet??


2013. január 7. hétfő

 

Elisabeth Gaskell: ??szak ?s D?l

Kedves Olvas??ink!


??szak ?s D?l k??tet??nkb??l az utols?? p?ld??nyokn??l tartunk. Felvet??d??tt, hogy e-book form??tumban terjesztj??k addig, am?g nem ker??lhet sor az ??j kiad??sra. Fel szeretn?nk m?rni, lenne-e r?? ig?ny ?s milyen form??tumban?
V??rjuk a visszajelz?seket a kiad?? e-mail c?m?re.2012. december 21. péntek

 

Kar??csony - saj??t lev?ben m??dra


2012. december 19. szerda

 

Kar??csony k??sz??nt?se

We??res S??ndor: Kar??csony k??sz??nt?se


Kar??csony, kar??csony
J?g-udvaros napja,
J?g-reszel??s napja!
Mindenki az uzsonn??j??t
H??-kend??be kapja.


K??sz??ntlek, kar??csony
Fagy-csillagos ?je,
Megdermedt napkelte,
Sz??rke mad??r r??pte,
??j esztend?? k??zels?ge
Mikul??s h??napja.


2012. december 15. szombat

 

Findusz is k?sz??l??dik a kar??csonyra

A Saj??t lev?ben szerz??je ?s a kiad?? ?ppen a kar??csonyi lapokat ?rt??k az olvas??knak, amikor cs??ngetett a post??s.
Am?g megt??rgyalt??k vele, melyik a legjobb m?zeskal??cs recept, Findusz belopakodott a szob??ba ?s al???rta a k?peslapokat.
T??bb szer?nys?get, Findusz! ??s mosd meg a tappancsodat!- mondt??k a rosszcsontnak.
Itt a mai post??d! - simogatt??k meg a celeb macsk??t ?s ??tadtak neki egy, a rajong??k leveleivel teli postazs??kot.


2012. december 12. szerda

 

Ha kar??csony...

A kiad?? felaj??nlja, hogy a szokott kedvezm?nyek mellett h??rom k??nyv rendel?se eset?n ??llja a postai k??lts?geket. A Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l az ??nnepig 30 %-os kedvezm?nnyel 1820 forint?rt kaphat??!


2012. december 11. kedd

 

Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l

Ez a k??nyv, ami kiv??l?? aj??nd?k h??zasuland??, vagy fiatal p??roknak, eg?szen kar??csonyig 30 %-os kedvezm?nnyel kaphat?? n??lunk!


2012. december 11. kedd

 

K?pek a soproni bemutat??r??l


2012. december 11. kedd

 

K?pek a soproni bemutat??r??l

J?? hangulat??, vid??m este volt, ahol megk??stoltuk a Vincell?r h??z finom rose ?s zenit bor??t, megn?zt??k Klaus Sommer?k hangulatos filmj?t a soproni piacr??l.


2012. december 8. szombat

 

Ilyen a hat?kony min??s?gellen??r!

Itt azt??n k?rem csak els?? oszt??ly?? ??r?? k?sz??lhet!


2012. december 8. szombat

 

Adventi k?sz??l??d?s

Ezekkel az Edina ??ltal k?sz?tett m?zesekkel hangol??dunk az ??nnepre!


2012. november 30. péntek

 

K??nyvbemutat?? Sopronban

Szeretettel v??rjuk ??nt ?s Bar??tait
december 8-??n szombaton 17 ??r??ra a B??ny??szati M??zeumba
Draskovich Edina: Saj??t lev?ben - Egy gasztrokalandor napl??j??b??l c?m??, a soproni Artemisz Kiad?? ??ltal kiadott k??tete bemutat??j??ra, ahol
- megtudhatja, milyen is egyforma szenved?llyel enni, inni, olvasni, ?rni
- megk??stolhat n?h??ny apr?? finoms??got a k??nyvben szerepl?? ?telek k??z??l
- meg?zlelhet n?h??ny remek bort a Vincell?r-H??z k?n??lat??b??l
- megtekintheti Klaus Sommer ?s Hainer Istv??n ??l?skamra c., a soproni piacr??l k?sz??lt dokumentumfilmj?t
...
...vagyis egy igaz??n kellemes kora est?t t??lthet az ?r?? ?s "m??vei" t??rsas??g??ban!


A finom falatokat a szerz??, valamint Makalicza ?gnes ?s Szak??ly Attila, a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi Vend?gl??t?? Szakk?pz?? Iskola tan??rai k?sz?tik, a borokat pedig Moln??r Tibor bor??sz aj??nlja a Vincell?r-H??z k?n??lat??b??l.
A vet?t?s ?s a k??stol??s miatt a f?r??hely korl??tozott: 25 vend?gnek tudunk helyet biztos?tani.


Artemisz Kiad??; C?drus K??nyvkeresked?sek; K??zponti B??ny??szati M??zeum Sopron; Filmklub Sopron
A k?pes invit??l??s ide kattintva el?rhet??


2012. november 20. kedd

 

V??ndor??ton

Kalandoz?? kalandorunk ??jabb helysz?nekre ?rkezett. Ez??ttal Stuttgartban j??rt, gy??ny??r?? naps??t?sben. Voltak persze kellemetlenebb percei is, p?ld??ul amikor a fogorvosi sz?kben ??lt. Szerencs?re j?? kezekbe ker??lt. :)


2012. november 2. péntek

 

Arnolfini Fesztiv??l a Spanyoln??th??n!

Tud??s?t??s egy eml?kezetes ny??r v?gi napr??l, ami id?n okt??ber 6.-ra esett. Ekkor bocs??tottuk ??tj??ra az sl k??nyv kis haj??j??t is! Lakner Zsuzsa tud??s?t??sa ide kattintva el?rhet??
??rdemes belen?zni!


2012. október 29. hétfő

 

Draskovich Edina: Saj??t lev?ben

Olvas??i v?lem?nyeket v??runk a k??nyvr??l ?s a kipr??b??lt receptekr??l. A honlapra, illetve a kiad?? fb oldal??ra felker??l?? anyagok szerz??i k??z??tt a kiad?? m??s k??nyveib??l sorsolunk ki decemberben nyerem?nyeket.
Kezd??dhet a j??t?k!


2012. október 24. szerda

 2200,-

Draskovich Edina: Saj??t lev?ben Egy gasztrokalandor napl??j??b??l

Az olvas??i v?lem?nyek ide kattintva el?rhet??k


2012. október 15. hétfő

 

Draskovich Edina: Saj??t lev?ben - Egy gasztrokalandor napl??j??b??l


Az els?? recenzi?? ide kattintva el?rhet??


Aki naprak?szen, "sz?lesv??szn??" k?peken akarja k??vetni az esem?nyeket, keressen benn??nket a facebookon!


2012. október 10. szerda

 2200,-

Saj??t lev?ben: Egy gasztrokalandor napl??j??b??l

A kiad??n??l rendelt k??tetek a szerz?? autentikus, metszett pecs?tj?vel ker??lnek olvas??ik kez?be, amit Lakner Zsuzsa k?sz?tett


2012. október 4. csütörtök

 2200,-

Draskovich Edina: Saj??t lev?ben Egy gasztrokalandor napl??j??b??l

Itt van, meg?rkezett, rendelhet??!
Ebben a k??nyvben nem szak??cs f??z, nem aranykez?? h??ziasszony, nem is h?ress?g. Itt a konyh??t ?s k??rny?k?t - a sp??jzt??l a hortob??gyi cs??rd??n ??t a dalm??t halpiacig - egy igazi gasztrokalandor lakja be, akivel b??rmi megt??rt?nhet. Kalandor(n??nk) nem abb??l ?l, hogy f??z, de e n?lk??l igaz??b??l nem tudna ?lni.
Megv??logatja, kit enged be a konyh??j??ba. Ha ihlet?? seg?t??ket von be, J??kai feles?ge f??zi a bablevest, s M??r??n? var??zsolja el?? a kugl??fot. T??zhelye k??r??l legink??bb m?gis ??t mag??t tal??ljuk. T?bl??bol kicsit, nyitogatja a sp??jzajt??t, r??hangol??dik az aznapi betev??re. Azt??n nekil??t. Vesz egy ?g?retes h??st meg egy sz?pen meg?rlelt t??rt?netet; ad hozz??juk ezt-azt, amit tal??l a h??t??j?ben ?s a m??ltj??ban, majd mindkett??t odateszi p??rol??dni - csak ??gy, j??kedv?ben, a saj??t lev?ben.
Sz?pen t??lal - sztorit ?s k??nny?? esteb?det egyar??nt. ?zesen fogalmaz, m?rt?kkel adagol. Nyelve f??szeres, st?lusa karakteres ??sszetev??kre ?p??l, bekezd?sei ut??n hosszan lecseng??, kellemesen fanyar ut???z marad a sz??jban.
A k??tet a ,,saj??t lev?ben" c?m?? netnapl?? t??rt?neteire ?s receptjeire ?p??l, Lakner Zsuzsa ihletett rajzaival m?gis ??n??ll??, a saj??t l??b??n meg??ll?? munka


2012. október 3. szerda

 

Saj??t lev?ben: Egy gasztrokalandor napl??j??b??l

Akkor ma este mareng??i csirke lesz! S??hajtott fel a honlap k?sz?t??je, amikor megnyomta az utols?? entert. Lehet v??logatni, csemeg?zni, nem csak a receptek oldalon!
ide kattintva el?rhet??


2012. október 1. hétfő

 

Charles Dickens: Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l

Lassan v?get ?r a Dickens ?v! Hogy senki ne maradjon le r??la, okt??berben 30 %-os kedvezm?nnyel, 1820 forint?rt ??ruljuk a Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l c?m?? k??tetet mindazoknak, akik k??zvetlen??l a kiad?? honlapj??r??l rendelnek. Kiv??l?? aj??nd?k kar??csonyra, esk??v??re, eljegyz?sre, vagy csak ??gy! :)


2012. szeptember 5. szerda

 

??j k??nyv a l??that??ron!

Hamarosan nyomd??ba ker??l ??j k??nyv??nk, amiben egy igazi gasztrokalandor napl??j??ba tekinthet be a nagy?rdem??!
T??bbet a r?szletekr??l egyenl??re nem ??rulhatunk el! ?g?rj??k, hogy a k??nyv egyszerre lesz vicces, olvasm??nyos ?s praktikus. Hasznos ??tit??rs a v?zparton, meg?rt?? bar??t egy t?li est?n a f??les fotelben forr?? te??t kortyolgatva ?s ?letment?? seg?t??t??rs a konyh??ban sisere vend?ghadak ?rkez?se el??tt.
A felt??lt??tt k?p arr??l ??rulkodik, ha a gasztrokalandor ?r??sra adja a fej?t, annak valakik megissz??k a lev?t...


Kedvcsin??l?? a K??stol?? men??pont alatt!


2012. augusztus 27. hétfő

 

Susanna Lakner ki??ll?t??sa a B?lyegm??zeumban

A budapesti B?lyegm??zeum Ember ?s term?szet, ember ?s technika c?m?? nemzetk??zi mail art ki??ll?t??s??nak m??sodik szakasz??ban Torma Cauli mail art gy??jtem?ny?nek bemutat??sa ut??n a h?ten Susanna Lakner, vagyis a kiad?? ??lland?? k??nyvtervez??je saj??t, ill. kollabor??ci??ban k?sz??lt munk??ib??l ??ssze??ll?tott v??logat??sa ker??l a bej??rati falakra.
A megnyit??ra augusztus 31-?n p?nteken, 17 ??r??t??l ker??l sor a B?lyegm??zeumban. (VII. H??rsfa utca 47.)
A ki??ll?t??st Zsubori Ervin, az Arnolfini Arch?vum alap?t??ja fogja megnyitni.
A mail art ki??ll?t??shoz kapcsol??d?? anyagok a Susannicon kulturblog h?r linkjeiben tal??lhat??k: ide kattintva el?rhet??


2012. augusztus 22. szerda

 

Elisabeth Gaskell: ??szak ?s D?l

T??bb olvas??i megkeres?s ?rkezett arr??l, hol kaphat?? m?g ??szak ?s D?l k??tet??nk Elisabeth Gaskellt??l.
A k??tet korl??tozott sz??mban ??ll rendelkez?sre, ?gy n?h??ny terjeszt??kn?l maradt p?ld??ny kiv?tel?vel m??r csak a kiad??n??l ?rhet?? el.


2012. augusztus 9. csütörtök

 

Mozg??s a pince el??tt


2012. augusztus 9. csütörtök

 

Palkonya, Haraszti pince


2012. augusztus 9. csütörtök

 

F?nyk?pek az ??rd??gkatlan fesztiv??lr??l

Az ?llati ?b?c?k szerz??i, Istv??n ?s Ervin id??k??zben haza?rtek az ??rd??gkatlan fesztiv??lr??l, ahol a k??nyvek rajzait tekinthette meg a fesztiv??l k??z??ns?ge a palkonyai Haraszti pinc?ben. Istv??nnak k??sz??nhet??en n?h??ny fot?? r?v?n mi is ott lehet??nk!


2012. július 25. szerda

 

Ki??ll?t??s az ?llati ?b?c?k rajzaib??l!

Augusztus 2-??n de. 10 ??rakor ny?lik meg a palkonyai Haraszti pinc?ben Tenke Istv??n ki??ll?t??sa az ?llati ?b?c? k??nyvek rajzaib??l. Az esem?ny az ??rd??gkatlan Fesztiv??l egyik rendezv?nye lesz.
Szeretettel v??runk minden kedves jelenlegi ?s rem?nybeli olvas??t. A k??nyvek ?s a borok p??ros?t??sa csak szerencs?s lehet!
A rendezv?nyr??l r?szletesebb tud??s?t??s ide kattintva el?rhet??


2012. április 18. szerda

 

Turbuly Lilla: Titkos?r??s

De j?? ??jraolvasni ezt a recenzi??t az Arnolfini Szalon oldal??n!
ide kattintva el?rhet??


2012. április 4. szerda

 

Vid??m h??sv?ti ??nnepeket!

Napf?nyes, vid??m h??sv?ti ??nnepeket k?v??nunk minden kedves ismer??snek, j?? bar??tnak Lakner Zsuzsa lapj??val!


2012. március 9. péntek

 

Aj??nl?? a Dickens k??nyvr??l

Az aj??nl?? az ekultura.hu port??lon ide kattintva el?rhet??
Bevalljuk, j??lesett! :P


2012. február 18. szombat

 

Dickens 200

??jra Dickens! Ez??ttal KONYHAS??NAPL?? posztja Dickensr??l ?s a k??nyvr??l, ami
ide kattintva el?rhet??


2012. február 10. péntek

 

Dickens ?vfordul??

A HVG hossz?? cikkben eml?kezik meg a 200 ?ve febru??r 6-??n sz??letett Charles Dickensr??l. A szerz?? Sindelyes D??ra. Sajn??ljuk,hogy a sz??veg csak az el??fizet??k sz??m??ra el?rhet??, illetve a foly??iratban olvashat?? Dickens, a nyomor kr??nik??sa c?mmel.
ide kattintva el?rhet??2012. január 29. vasárnap

 

Recenzi?? a "sz?p Dickens"-r??l

A K??nyvt??rell??t?? port??lj??n ?s az ??ltala kiadott "??j K??nyvek" aktu??lis sz??m??ban olvashat?? a k??vetkez?? recenzi?? a "sz?p Dickens"-r??l. A k??tetet egyik kedves olvas??nk, Amadea nevezte ?gy, igaz, akkor m?g csak a k??lleme alapj??n. Rem?lj??k, az??ta a belbeccsel is megismerkedett!


RECENZI??


Charles Dickens 1840-ben Vikt??ria kir??lyn?? ?s Albert herceg h??zass??gk??t?se alkalm??b??l adta k??zre e b??jos, finom korkritik??val ??titatott munk??j??t, amelyben tizenegy tipikus p??r jellemrajz??t adja. A szellemes t??rcak??tet az aggleg?nyekhez ?s ??zvegyekhez int?zett felh?v??ssal kezd??dik, ebben az ?r?? a hirtelen nagy sz??mban bejelentett, a kir??lyi esk??v??h??z igaz?tott h??zass??gok vesz?ly?r??l ?rtekezik. Ezt k??vet??en olvashatunk az "illemtud?? p??rr??l", akiknek ha n?ha gyermek??k sz??letik, s??padt, t??rpem?ret?? kis feln??ttek lesznek vagy ?pp "a gyermekei?rt rajong?? p??rr??l", akik csak azokat a t??rt?nelmi d??tumokat jegyzik meg, amelyek valamelyik gyermek??k valamely eml?kezetes tett?hez k??t??dik. Dickens sz??m??ra e kis jellemrajzok - a szenvtelen, a k??zkedvelt, az ??nz?? stb. p??rokr??l - sz??mos anekdota, ??ri t??rsas??gbeli jelenet felv??zol??s??ra adnak alkalmat, szatirikus g??rbe t??kr??t tartva a viktori??nus polg??ri h?tk??znapok merev konvenci??i el?, mik??zben az ??r??k emberit is el?nk t??rja az ?r??. A k??llem?ben is ?zl?ses karcs?? k??tet a tartalmas kikapcsol??d??sra v??gy??k olvasm??nya.


2012. január 26. csütörtök

 

??jabb ?llati ?b?c? film

Elk?sz??lt az ?llati ?b?c?k filmprojekt leg??jabb epiz??dja;
megtekinthet?? az ?llati ?b?c?k honlapj??n, a SzemreVal??k szekci??ban.
ide kattintva el?rhet??
2012. január 20. péntek

 

A 200 ?v n??lunk 25 %!: Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l

Febru??r 7.-?n lesz 200 ?ve, hogy k??nyv??nk ?r??ja, Dickens megsz??letett! Ennek ??r??m?re, no meg hogy tov??bb b??v?thess??k virtu??lis bar??taink k??r?t, 25 %-os kedvezm?nnyel, 1950 ft-?rt jut a k??nyvh??z mindenki, aki csatlakozik facebook oldalunkhoz. Budapesten ?s Sopronban a szem?lyes ??tv?tel is megoldhat??, ?gy a postak??lts?ggel sem kell sz??molni!


2011. december 26. hétfő

 

Cranford ??jrat??ltve!

??jra m??sor??ra t??zte a Duna TV kedvenc minisorozatunkat! December 26-30. k??z??tt ker??l ad??sba minden este 18.30-kor!
Nem szabad kihagyni, ?rdemes felvenni!
Elk?sz??lt egy?bk?nt a k?t r?szes folytat??s is, Return to Cranford c?mmel. R?szletek a facebook-os oldalon.


2011. december 21. szerda

 

Boldog kar??csonyt!

Kedves Olvas??ink!
Meg?rkezett bar??tunk ?s ??lland?? alkot??t??rsunk, Lakner Zsuzsa kar??csonyi k?peslapja. Ezzel k?v??nunk boldog kar??csonyt minden kedves olvas??nknak!


2011. december 19. hétfő

 2200,-

Charles Dickens: Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l

Meg?rkezett, nagyon csinos kis darab! :) Sopronban ?s el??zetes egyeztet?s alapj??n Budapesten is a fa al?? rakhat?? kar??csonykor!


2011. december 14. szerda

 

Fent vagyunk a facebookon!

Kedves Olvas??ink!


Figyelm??kbe aj??nljuk a fenti oldalt, ahol naprak?szen t??j?koz??dhatnak a kiad??val ?s k??nyveinkkel kapcsolatos h?rekr??l! A leg??jabb k??z??l??k az, hogy elk?sz??lt a Cranford k?t tov??bbi folytat??sa Return to Cranford c?mmel. Rem?lj??k, hamarosan itthon is l??thatjuk a kedves ??reg h??lgyek ??j kalandjait!
Az oldalt az e t?m??j?? kor??bbi bejegyz?sre kattintva ?rhetik el.


2011. december 6. kedd

 

Kar??csonyi kedvezm?nyek

A kiad?? a hagyom??nyoknak megfelel??en Advent idej?n jelent??s kedvezm?nyt biztos?t olvas??inak. Az ??szak ?s D?l, valamint a L??ga l??ba k??tetek kiv?tel?vel valamennyi kor??bbi k??nyv?t 1600 forintos egys?g??ron k?n??lja a kar??csonyf??k al??!


2011. november 30. szerda

 

Facebook-on a kiad??

Egy like-t k?r??nk sz?pen a kedves olvas??kt??l!


2011. november 18. péntek

 

Charles Dickens: Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l

??j k??nyv a l??that??ron! R??videsen nyomd??ba ker??l a Vel??nk ?l?? klasszikusok sorozat 3. k??tete.


Charles Dickens kisreg?ny?ben, melyet 1840-ben Vikt??ria kir??lyn?? Albert herceggel val?? h??zass??ga ihletett, humoros le?r??sokban elemez tizenegy emberp??rt. A r??vid t??rt?neteket olvasva meglepve tapasztalhatjuk, hogy 172 ?v alatt milyen keveset v??ltozott az emberi term?szet. Mindannyian ismer??nk p??rokat, akik annak ellen?re, hogy farmerben j??rnak, ugyan??gy k?nyeztetik egym??st, vagy vitatkoznak (a semmin), mint Dickens h??sei.


A magyarul el??sz??r megjelen?? m??vel Dickens sz??let?s?nek 200. ?vfordul??ja el??tt tiszteleg ?s k??sz??nti olvas??it a kiad??2011. augusztus 9. kedd

 

V?zparti olvasm??ny: Puding akci??ban!

Sikeres Cranford akci??nkat k??vet??en, ?s mert mindannyian ismerj??k a mond??st a puding pr??b??j??r??l, ez alkalommal A megbabon??zott puding c?m?? kiadv??nyunkat hirdetj??k meg szeptember 15-ig jelent??s, 800 ft-os kedvezm?nnyel 1400 forint?rt. R??ad??sul ez a k??nyv kiv??l??an alkalmas arra, hogy irigyked?st kelts??nk szomsz?dainkban, akik nem ?rtik, mi?rt kacar??szunk magunkban olyan kitart??an a szomsz?dos gy?k?nyen! A megv??s??rolt k??tetek Budapesten ?s Sopronban szem?lyesen is ??tvehet??k!
J?? olvas??st!


2011. június 25. szombat

 

??szak ?s D?l

A STORY4 TV-n az ??szak ?s D?l! Aki annak idej?n elmulasztotta, vagy ??jra l??tni akarja, itt az alkalom! A 3-4 r?szt j??lius 2-??n, szombaton l??thatj??k 18, illetve 19 ??rakor.


2011. június 15. szerda

 1600,-

Cranford akci??ban

Annak ??r??m?re, hogy a Duna TV v?gre m??sorra t??zte a BBC minisorozatot, a kiad?? a Cranford; Egy orvos vallom??sai k??tetet 2600 ft helyett 1000 ft kedvezm?nnyel, 1600 ft-?rt ??rus?tja j??lius 15-ig.
Budapesten ?s Sopronban szem?lyes ??tv?teli lehet??s?get biztos?tunk, ?gy a postak??lts?g megsp??rolhat??!


2011. június 9. csütörtök

 

Gy??rgy a gy??mb?rgy??k?r az Arnolfini Fesztiv??lon

Az Arnolfini Fesztiv??lr??l term?szetesen nem hi??nyozhatott az ?llati ?b?c?khez k??t??d?? prezent??ci?? sem. A hallgat??s??g az Ervin ??ltal csomagol??pap?rra r??tt sorokat a szerz?? m??t??rt?neti felvezet?s?t k??vet??en k??z??sen olvasta fel, a k?p tanuls??ga szerint nagy odaad??ssal ?s teljes ??sszhangban!


2011. június 6. hétfő

 

Arnolfini Fesztiv??l a F??ldr??l

Ma kaptunk fot??kat ?s egy?b anyagokat a m??jus 28-??n 13. alkalommal megrendezett Arnolfini Fesztiv??lr??l, amelynek ??tlet- ?s h??zigazd??ja az ?llati ?b?c? k??nyvek t??rsszerz??je Zsubori Ervin ?s csal??dja. A kiad?? id?n el??sz??r k?pviseltette mag??t a jeles ??sszm??v?szeti rendezv?nyen. Nagy ?lm?nyt jelentett sz??munkra a sokoldal?? programk?n??lat, aminek k??zponti t?m??ja ez alkalommal a F??ld volt. S. Nagy Katalin bevezet?? essz?je, folyos??t??rlat, LandArt m??v?szeti alkot??sok, r??vidfilmek, a M??rkus B??bszinh??z J??nos Vit?ze mellett f??ldk??zeli ?z?lm?nyek ?s underground tort??k bemutat??j??ra is sor ker??lt. A ki??ll?tott objektumok sajn??latos, de ?rthet?? okokb??l csak r??vid ideig voltak megtekinthet??k! Tal??lkoztunk r?gen l??tott, vagy csak virtu??lisan, munk??ikon kereszt??l ismert bar??tokkal, ??j ismerets?gekre tett??nk szert. Kedves h??zigazd??k: K??sz??nj??k!


2011. május 20. péntek

 

Cranford

Kedves Olvas??ink!


V?gre, hosszas v??rakoz??s ut??n eljutott a Cranford a Duna Telev?zi??ba. A 2007-ben k?sz??lt BBC minisorozat els?? r?sz?t ma, 20-??n este 21 ??rakor vet?tik, a tov??bbi h??rom r?szt p?ntekenk?nt, ugyanebben az id??ben.
A film forgat??k??nyve Elisabeth Gaskell h??rom m??ve, a Cranford, az Egy orvos vallom??sai ?s a My Lady Ludlow alapj??n k?sz??lt. Az els?? k?t munk??t 2008-ban jelentette meg kiad??nk egy k??tetben, Andr??s T. L??szl?? ?s Rakovszky Zsuzsa ford?t??s??ban. Remek mesesz??v?s, kiv??l?? sz?n?szek, mint Judy Dench, Imelda Staunton. A 19. sz??zad elej?nek vid?ki Angli??ja Gaskell szem?vel.


Pomp??s sz??rakoz??s!


2011. május 19. csütörtök

 

Az ?llati ?llati ?b?c? legifjabb olvas??ja

Lakner Zsuzs??t??l kaptunk ma h?rad??st az ?llati ?b?c? v?lhet??leg legifjabb olvas??j??r??l.
A n?gy h??napos Abigail Rice Dublinban tanulm??nyozza ?ppen ??llati bar??taink ??gyes-bajos dolgait.


Hajr?? Abbie!


2011. május 14. szombat

 

Artemisszel P??rizsban

P??rizsban j??rva kiad??nk k?pvisel??je n?vad??nkkal is konzult??lt a Louvre-ban. Rem?lj??k j?? kiad??si tippeket kapott Artemiszt??l! :)


2011. május 3. kedd

 

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n: ?llati N??v?nyi ?b?c?

A N??v?nyi ?b?c?r??l L??ng Eszter ?rt a Spanyoln??tha legut??bbi sz??m??ban. A cikk e linkre kattintva olvashat??.


2011. április 20. szerda

 

Godina M??nika a Korasz??l??tt Napon

A L??g a l??ba gy??gytorn??sz szerz??je a Zalaegerszegen, m??rcius 26-??n tartott Korasz??l??tt Napon mond??k??z??ssal ??sszek??t??tt mozg??sos j??t?kokra tan?totta a kicsiket.


2011. január 5. szerda

 

Filmre viszik az ?llati ?b?c?ket

Az Arnolfini Arch?vum megkezdte az ?llati ?b?c?k "megfilmes?t?s?t", Zsubori Ervin rendez?s?ben. A r??vid epiz??dokban az Olvas??k mondanak el egy-egy verset. Az elk?sz??lt r?szek az ?b?c?k honlapj??n, a SzemreVal??k elnevez?s?? multim?di??s szekci??ban - ide kattintva - tekinthet??k meg.


2010. december 18. szombat

 

Boldog kar??csonyt minden kedves olvas??nknak!


2010. december 8. szerda

 

Kar??csonyi kedvezm?nyek

A kiad?? meghirdeti imm??r hagyom??nyos kar??csonyi kedvezm?nyeit. K?t k??nyv v??s??rl??sakor 25 %-os kedvezm?nyt biztos?t a v?tel??rb??l. 5000 ft feletti v??s??rl??si ?rt?k eset?n ingyenes sz??ll?t??st biztos?t.


2010. november 23. kedd

 

Az Artemiszr??l a Susanniconon

A Susannicon nev?? kult??rblogon Lakner Zsuzsa Turbuly ??v??val besz?lget az Artemiszr??l ?s a k??nyvkiad??i munk??r??l. Katt ide: Az ?rott sz?? ?rt?ke


2010. november 23. kedd

 

?llati interj??k a Susanniconon

A Susanniconon Lakner Zsuzsa k?tr?szes interj??t k??z??l az ?llati ?b?c?k kapcs??n. A kiad?? k?pviselet?ben Turbuly ??va besz?l a k??nyvekr??l ?s az Artemisz l?trej??tt?nek k??r??lm?nyeir??l, m?g a szerz??k, Tenke Istv??n ?s Zsubori Ervin a k?t k??tet megsz??let?s?r??l, s egy harmadik k??z??s munk??jukr??l is mes?lnek. Az interj??k az al??bbi linkekre kattintva ?rhet??k el:
?llati testv?rek, n??v?nyi kalandorok #1
?llati testv?rek, n??v?nyi kalandorok #2


2010. november 16. kedd

 

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n: Salamon a spen??t kalandjai

Az ?llati N??v?nyi ?b?c? megjelen?se alkalm??b??l, kedvcsin??l?? gyan??nt, az Arnolfini Arch?vum ??n??ll?? digit??lis k??nyvet dobott a virtu??lis piacra, amely Salamon a spen??t kalandjait mes?li el. Ide kattintva b??rki ??tlapozgathatja. Annyit el??rulunk: j?? a v?ge!


2010. november 13. szombat

 

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n: ?llati N??v?nyi ?b?c?

??r??mmel jelentj??k, hogy Zsubori Ervin ?s Tenke Istv??n ??jabb k??tete, az ?llati N??v?nyi ?b?c?, 2010. november 11-?n elk?sz??lt, s imm??r kaphat??! A k??tet c?moldal??n Salamon, a spen??t fesz?t. A kalandos ??t, amelyen id??ig eljutott, az ?llati ?b?c?k blogj??ban k??vethet?? v?gig.


2010. október 10. vasárnap

 

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n: ?llati N??v?nyi ?b?c?


??r??mmel jelentj??k, hogy a k??nyv m??r a nyomd??ban van!
Salamon, a k?v??ncsi ?s ??lland??an mozg??sban l?v?? spen??t kalandjair??l az ?llati ?b?c?k blogj??b??l ?rtes??lhetnek a k?v??ncsi olvas??k!


2010. augusztus 28. szombat

 

Zsubori Ervin / Tenke Istv??n: ?llati N??v?nyi ?b?c?

Jav??ban folynak az el??k?sz??letei a ?llati ?b?c? sorozat k??vetkez?? k??tet?nek. Kedvcsin??l??ul, Hug??, a h??napos retek ?s Ulrik, az ultis uborka h??nyatott sors??ba pillanthatunk be a K??stol?? rovatban, vagy ide kattintva.


2010. augusztus 21. szombat

 

Zsubori Ervin;Tenke Istv??n: ?llati N??v?nyi ?b?c?

Az ??sz k??zep?re szeretn? megjelentetni a kiad?? az ?llati ?b?c? ikerk??tet?t, amiben a n??v?nyvil??g jeles k?pvisel??ivel, azok viselt dolgaival ismerkedhetik meg a k??z??ns?g. A K?t tehets?ges, j??t?kos kedv?? szerz?? ez??ttal sem okoz csal??d??st rajong??inak! A tesztolvas??k behat?? tanulm??nyoz??s??t k??vet??en elmondhat??, a spont??n ?rt?kel?si sk??la a kuncog??st??l a k??nnycsorgat?? kacag??sig terjed?? kileng?seket mutatott.


K??st??l?? hamarosan!


2010. július 21. szerda

 

G??lyah?r a kiad??n??l

J??lius 9-?n megsz??letett a L??g a l??ba szerz??j?nek, Godina M??nik??nak a 3. gyermeke. K?t kisl??ny ut??n ez??ttal f?rfi ?rkezett a csal??dba, a kis Szek?r M??rton Bendeg??z. Sok szeretettel gratul??lunk az anyuk??nak ?s az eg?sz csal??dnak!


2010. május 19. szerda

 

ProsperoD

A kiadv??nyaink m??r a ProsperoD terjeszt?si rendszer?ben is el?rhet??k, jelent??s kedvezm?nnyel, budapesti, p?csi, debreceni ?s miskolci ??tvev??pontokkal. R??ad??sul, aki m??jus 23-ig v??s??rol n??luk, 15 %-os kedvezm?nykupont kap a Prospero idegennyelv?? k??nyveire. Mindenkinek aj??nljuk a weboldal megtekint?s?t: http://www.prospero.hu/katalogus/hirek.html#H55, illetve www.prosperod.hu


2010. május 4. kedd

 

L??ng Eszter recenzi??ja: ?llati ?llati ?b?c?

L??ng Eszter rangos foly??iratban, a Sz?pirodalmi Figyel?? 2010/2. sz??m??ban ?rt recenzi??t az ?llati ?llati ?b?c?r??l. Mivel a publik??ci?? online nem ?rhet?? el, az al??bbiakban k??z??lj??k:


T??nem?nyes k??nyv. ??s kedves. K?t tehets?ges m??v?szember j??tszik, mint ahogyan mindig is teszik komoly alkot??k (itt eszembe jut a sz?kesfeh?rv??ri Bory-v??r egyik felirata: ,,A gyermek j??t?ka m??v?szet, a m??v?szet a feln??tt j??t?ka"), ?s ?me, kez??nkben tarthatjuk a j??t?k t??rgyiasult eredm?ny?t. Kellett ehhez persze sok minden, nem utols??sorban egy kiad??, amely nem a gagyi, a csilli-villi Barbi-szem?t ir??ny??ba halad a gyors meggazdagod??s c?lj??b??l, hanem csak szolg??lni akarja a kult??r??t, terjeszteni az ?rt?keset (nem k??nny?? manaps??g), adni mindazoknak, akik m?g ?rtik ?s keresik az ig?nyes, tartalmas k??nyveket (ez a kis k??tet ilyen), ?s persze azzal a rem?nnyel teszi mindezt, hogy meg is tud ?lni bel??le.


Pletyk??k, sz??besz?dek, rosszindulat?? h?resztel?sek - mondja az alc?m, mik??zben sem val??di pletyk??r??l, sem j??v??-men?? sz??besz?dr??l, sem semmif?le rosszindulat?? h?resztel?sr??l nincs val??j??ban sz??, csak humorr??l, humorr??l ?s humorr??l, s j??t?kr??l ?s megint csak j??t?kr??l, A-t??l Zs-ig. Alad??rral, az afg??n ag??rral kezd??dik, ?s Zs??fi??val, a zs?mbes zsir??ffal v?gz??dik. Zsubori Ervin ??tsorosainak zeneis?g?t a meghat??rozott sz??tagsz??m?? sorok szab??lyos v??ltakoz??sa ?s a vers hangulat??nak megfelel?? mag??n- ?s m??ssalhangz??k adj??k. Van benn??k alliter??ci??, r?m ?s ritmus is elegend??. Lehet e verseket skand??lni, mond??kaszer??en mondogatni, ism?telgetni, mert ritmikailag j??t?kosak, tartalmilag t??m??rek ?s viccesek. Arra val??, hogy feln??tt ?s gyermek egy??tt sz??rakozz?k, ?s l?nyeges ez az egy??tt. A tartalm??t tekintve Edward Lear ut??n nyugodtan nevezhetj??k ezeket badar verseknek (nonsense poetry), abszol??t j??indulattal kezelve a badar jelz??t: arra utalva mind??ssze, hogy e r??vid k??ltem?nyek val??s??goss??ga csak ?s kiz??r??lag a mes?k birodalm??ban ?rv?nyes. P?ld??ul: ,,D??niel a d??re d??n dog / k?t napja mag??ban d??nny??g / nem lesz porsz?v??g?p-??gyn??k / ink??bb szeg??dik a B?V-hoz / vagy kramp??csolni a M?V-hoz".


??s hogy milyenek Tenke Istv??n rajzai? Sz?nesek, ??m nem tark??k, szabadok, de nem fegyelmezetlenek. ??s pontosan illeszkednek a versek hangulat??hoz. Nincs t??lrajzolva, t??lfestve a k??nyv, ahogy ma ezt gyakran tapasztaljuk. A rajz nem akar a versi tartalomra r??telepedni, de ??sszecseng vele, ?s ugyanolyan j???z?? humorral teli. Finom, ??m er??teljes, karakterisztikus pasztellek e kis munk??k, saj??tos vizu??lis formavil??ggal. Nincs benn??k semmi ?desk?s, beh?zelg??, modoros, r??zsasz?nre m??zolt-lakozott, ?rzelg??s, kommersz l??tv??nyoss??gra t??rekv?s, sem pedig durva, vagy ?ppen agressz?ven cs??nya tartalom, net??n hat??svad??szat. Van viszont graci??zuss??g ?s nagyvonal??s??g, j??t?koss??g ?s profizmus, finoman ??sszehangolt sz?nek harm??ni??ja, technikai tud??s ?s egy?nis?g. ??s lehet mosolyogni, nevetni, ??r??lni. ?r??s ?s rajz ??ssze??ll koherens eg?ssz?.


Nem tudni, el??bb az ?r??s ?s ut??na a rajz keletkezett-e, vagy ford?tva sz??letett a m??. Azt l??tni: eg?sz, teljes. Van benne Sz??fejt?? is, ,,azoknak, akik 1. m?g kicsik, ez?rt eleve nem tudhatj??k; 2. m??r nagyok, s itt van a nyelv??k??n, de nem ugrik be; 3. megvallj??k ??szint?n, soha nem is hallottak r??la; 4. kapisk??lj??k, de nem tenn?k le r?? a nagyesk??t; 5. pontosan szeretn?k tudni, de nincs otthon ?rtelmez?? k?zisz??t??ruk (??m kar??csonyra tervezik, hogy vesznek)". Innen megtudhatja mindenki, aki szeretn?, hogy p?ld??ul az ,,??tejt" azt jelenti: becsap, l??v?? tesz, a M?V pedig a Magyar ?llamvasutak r??vid?t?se. Van Szerz??firtat?? s van Sz?nvall??, ahol a kedves ifj?? olvas?? m??dot kap k?t k?p kisz?nez?s?re (kedve szerint). ??s van Sz??szapor?t?? is: itt a megadott t??red?keket lehet kieg?sz?teni ??tsz??r nyolc sz??tag?? versekk?, ?s bek??ldeni e-mailben az Arnolfini Arch?vumba.


A k??nyv kit??n??en illeszkedik a m?g el nem rontott gyermeki k?pzeletvil??gba. Sz??val csupa ??r??m, j??t?k, sz??rakoz??s az eg?sz, melynek sor??n ?szrev?tlen??l alakul, fejl??dik, csiszol??dik sz??kincs ?s vizu??lis kult??ra egy??ttesen.


2010. április 28. szerda

 

L??g a l??ba, l??ga

H?reink szerint nagy keletje van a k??nyvecsk?nek az ??vod??k, b??lcs??d?k t??j?k??n, haszn??t veszik a gy??gytorn??szok, fejleszt?? pedag??gusok is. Ennek azt??n ??gy meg??r??lt??nk, hogy sz??mukra a k??tetet j??nius 30-ig 25%-os kedvezm?nnyel, 1500 ft-?rt adjuk. Hadd okosodjanak, ??gyesedjenek, j??tszanak azok a nebul??k!


2010. március 30. kedd

 

Zsubori Ervin - Tenke Istv??n: H??sv?ti j??k?v??ns??gok

Ez??ton k?v??nunk minden kedves olvas??nknak napf?nyes, sz?p h??sv?tot! H??sv?ti lapunkat, amit Lakner Zsuzsa biztat??s??ra Zsubori Ervin ?s Tenke Istv??n k?sz?tett el, technikai okok miatt egyenl??re sajnos nem tudjuk felrakni a port??lra, de ??r??mmel elk??ldj??k mindenkinek, aki k?ri. Ez ??gyben az artemisz.kiado@gmail.com c?mre v??rjuk jelentkez?s??ket. A k?v??ncsis??g felkelt?s?re annyit el??rulhatunk, hogy Tivadar, a tapsif??les szerepel benne, aki sz??z toj??sra festett sz?vvel k?sz??l az ??nnepre!


Ut??irat: a lap az ?b?c?k blogj??n is
megleshet??...


2010. március 15. hétfő

 

Rakovszky Zsuzsa Kossuth-d?ja

Kossuth-d?jat kapott Rakovszky Zsuzsa, kiad??nk egyik alap?t??ja. Sok szeretettel gratul??lunk!


2010. március 12. péntek

 

?llati ?llati ?b?c?

A fenti k??tet nagy ??r??m??nkre sikerrel vette az els?? akad??lyt a Sz?p Magyar K??nyv versenyen. Gratul??lunk az alkot??knak, Zsubori Ervinnek ?s Tenke Istv??nnak. Hajr?? fi??k!
A zs??riz?sr??l r?szletesebben olvashatnak ezen a linken.


2010. március 2. kedd

 

Rakovszky Zsuzsa interj?? a Magyar Narancsban

A Magyar Narancs idei 7. sz??m??ban olvashat?? egy interj?? Rakovszky Zsuzs??val, ami a lap online oldal??n, az Archivumb??l el?rhet??.


2010. február 21. vasárnap

 

Ha t??bbet akarnak megtudni szerz??inkr??l, tekints?k meg friss?tett szerz??ink rovatunkat!


2010. január 14. csütörtök

 

L??g a l??ba, l??ga

V?gre meg?rkezett a nyomd??b??l az ut??nnyom??s, lehet ??jra rendelni!


2009. december 22. kedd

 

Kar??csonyi ??dv??zlet

Id?n Jord??n Katica t?li k?p?vel k?v??nunk kedves olvas??inknak ??r??mteli, sz?p kar??csonyt, b?k?s, boldog ??j esztend??t.


2009. december 20. vasárnap

 

Ne legyen a kar??csony a pazarl??s ??nnepe!

Az fn.hu egyik cikke szerint a kar??csony a pazarl??s ??nnepe. A cikk utols?? bekezd?s?b??l id?z??nk azzal, hogy biztosak vagyunk benne, akik olvass??k a k??nyveinket, figyelik a honlapunkat, nem a pazarl?? t??bbs?ghez tartoznak.


" Az ??nnepek ut??n k??rnyezet??nk olyan, mint egy hatalmas t??megrendezv?ny ut??n visszamarad?? leharcolt, szem?ttel teli ter??let. De a kar??csony nem egy ,,buli", hanem a szeretet ??nnepe. Itt nem a fogyaszt??ssal, a t??rgyak birtokl??s??val, majd eldob??s??val ?s mindezek megfizet?s?vel, hanem egym??ssal kellene foglalkozni ?s ??tadni magunkat az ??nnepek hangulat??nak, a pihen?snek. Az egym??sra val?? odafigyel?st azt??n lehet folytatni az ??j esztend??ben!"


2009. december 11. péntek

 

Szilveszter ?s a r?nszarvasok

A kiad?? sz??kebb st??bj??hoz tartozik csal??dtagi min??s?gben Szilveszter, a gyerekek ?s az ??llatok nagy bar??tja. Foglalkoz??s??ra n?zve ??llatorvos, am??gy pedig ??nzetlen seg?t??nk, f??k?nt a technikai ?s logisztikai feladatok ell??t??s??ban. Zalaegerszegi ??tjaink sor??n, am?g M??nik??val fontos ??gyeket t??rgyaltunk, Tam??ssal, M??nika f?rj?vel egy??tt r?? h??rult a feladat, hogy lek??sse Bor??k??t, M??nika nagyobbik l??nyk??j??t, akinek ugyancsak felv??gt??k a nyelv?t, s akivel r??vid id??n bel??l minden tud??sra ?rdemes ismeretet megosztottak egym??ssal, t??bbek k??z??tt a k??l??nb??z?? ??llatok tart??si ?s gy??gy?t??si feladatait illet??en. Nem csoda h??t, hogy ma reggel a k??vetkez?? h?rad??s ?rkezett M??nik??t??l:


Beker??ltetek a csal??di meset??rba! :-)
Bor??ka szombat ??ta T?lap??-l??zban ?g. Valamelyik este szok??s szerint l??mpaolt??s ut??n ??sszeb??jtam Borissal az ??gyban. Hirtelen valamilyen zajt hallottunk: kisebb csattan??s, zuppan??s.
- Anya, mi volt ez?
-Nem tudom, kicsim. Aludj??l nyugodtan!
-Te, anya, ez biztosan a T?lap?? volt, elakadt a sz??nja a bokorban. Megs?r??lt az egyik r?nszarvas pat??ja. H?vjuk fel gyorsan a Szilveszter b??csit, j??jj??n azonnal, hozza az orvosi t??sk??j??t is!
Az??ta is ezt cs??r??m-csavarom, hogyan j??tt gyorsan Szilveszter b??csi r?nszarvas-pat??t gy??gy?tani. :-)
Nem szoktatok est?nk?nt csuklani? :-)


No, m??r az ilyen t??rt?netek kedv??rt is ?rdemes k??nyvkiad??ssal foglalkozni !
Egy?bk?nt pedig t?nyleg tartozik egy szarvas a pacient??r??ba, ha nem is r?n, csak s?ma mezei. ? Enrico csacsi bar??tja, Hubi. Aki nem hiszi, j??rjon ut??na!
Bor??k??t egy?bk?nt f?nyk?pen is meg lehet tekinteni, ha a ny??jas olvas?? megkeresi december 3-i bejegyz?s??nket ?s r??kattint az ott jel??lt Zalai H?rlap cikkre.


2009. december 9. szerda

 

Rendel?s

Ha valakinek v?letlen??l nem siker??lne a honlapon kereszt??l a rendel?s, ?rjon b??tran az artemisz.kiado@gmail.com c?mre, ?s k?r?se meghallgat??sra tal??l.


Figyelem: A L??g a l??ba l??ga mond??k??sk??nyvb??l k?szleteink a kritikus darabsz??m al?? cs??kkentek, ebb??l teh??t az ?g?rt ??jra nyom??si hat??rid??ig (december 18.) csak minim??lis eladhat?? p?ld??ny maradt!


2009. december 5. szombat

 

Eml?keztet??: 25 % kar??csonyi kedvezm?ny

Rem?lj??k mindenki kapott valamit az ablakba kirakott cip??kbe ?s harisny??kba, ?s az a valami nem, vagy nem csak virg??cs volt, hanem a j??f?le csokimikik, di??, mogyor??, narancs mellett sok-sok szeretet, m??ka ?s kacag??s, k??z??s j??t?k, tal??n valami olvasni, j??tszani val?? is!


Hogy el ne felejt??dj??n: Kar??csonyig 25 % engedm?ny j??r k?t k??nyv v??s??rl??sakor. Ha egy harmadikat v??lasztanak mell?, a postak??lts?g is ingyenes!


2009. december 3. csütörtök

 

Megh?v??: L??g a l??ba, L??ga


2009. DECEMBER 7. 17.00-19.00


J??ZSEF ATTILA V?ROSI K??NYVT?R
Zalaegerszeg, Landorhegyi ??t 21.


Programok:
??nnepv??r??s origamival - Balogh Katalin ??v??n??vel


Kar??csonyfad?szek matricafest?ssel - N?methyn? B??nyai M??nika ??v??n?? kismam??val


Besz?lget?s a fels??l?g??ti fert??z?sekr??l - dr. Moln??r Sarolta gyermekorvossal


"L??g a l??ba, l??ga!" - mond??k??val k?s?rt mozg??sos j??t?k ?s k??nyvbemutat??:
Godina M??nika gy??gytorn??sz kismam??val.


A k??nyv a helysz?nen megv??s??rolhat??!
2009. december 3. csütörtök

 

eszperente recenzi?? az ?llati ?b?c?r??l :)

Recenzens jegyzet


Egy kedves enfelem - eszement de kedves ember - jegyzett egy verses remeket, egy meg lefestette szerzeteket, melyek benne szerepelnek. Megveheted ezt nem egy helyen. Kezedbe helyezve szemeddel legeld, s meglesd: fetrengve nevetsz!


De kecske nem leened benne, ezt ne keresd! Ellenben egy zerge, mely nem nyert ,s ezen kesereg, szerepel. Megyek s megveszem, meglegyen ez nekem egy emeletes helyen, melyre megjelent jegyzeteket helyezek. Esetleg felkeresem eme kerge embereket s esdeklem, neveket jegyezzenek be nekem! E webhelyen csellenghetsz s verseket szerkeszthetsz, ennen levemben ezt megtettem nem egyszer!


S el ne feledjem, e jegyzetben szerepel egy nyest, melynek leves lett lekeverve egy helyre, mely testet s fejet szerkeszt egybe.


"ennen levemben",
Eszperente.net, 2009.12.01.


2009. december 3. csütörtök

 

L??g a l??ba, l??ga

A mond??k??sk??nyv szerz??j?vel, Godina M??nik??val a Zalai H?rlap szerkeszt??je, Magyar Hajnalka k?sz?tett interj??t, ami itt
olvashat??.


2009. december 1. kedd

 

K??nyveket a fa al??!: Kar??csonyi kedvezm?ny

Kedves Olvas??ink!


Kar??csonyig k??nyveinkre legal??bb kett?? rendel?se eset?n 25 % kedvezm?nyt biztos?tunk, mert szeretn?nk, ha ??jra divatba j??nne k??nyvet aj??nd?kozni.


Eml?keznek m?g a bonbonra, amibe belet??r??tt a foguk, mert h??rom ?ve j??rt k??rbe-k??rbe? Vagy a pezsg??re, ami 2 ?v m??lva jutott vissza a felad??hoz? A ronda v??z??ra, amit kidobni nem mertek, de kirakni sem? Vagy a r?mes illat?? parf??mre? A j??t?kra, ami kar??csony m??snapj??n m??r sz?tesett? Az idegbajra, hogy mi a macsk??t vegy??nk X-nek, vag Y-nak? A j?? k??nyv nem egy napra sz??l, el?rhet?? ??r?? ?s ig?nyes aj??nd?k.


A mi kiterjedt csal??dunkban h??rom ?ve sz??letett k??zmegegyez?s arr??l, hogy a k??telez??nek gondolt aj??nd?koz??si verseny helyett az egy??ttl?tre koncentr??lunk, az aj??nd?k pedig csak k??nyv lehet, vagy magunk k?sz?tette apr??s??g, esetleg egy finom csoki, tea, j?? bor, amit azt??n k??telez?? is felbontani az ??nnepek alatt. Az??ta valahogy nyugodtabban telik az adventi id??szak.
Ezt k?v??njuk kedves olvas??inknak is!


2009. november 29. vasárnap

 

Rakovszky Zsuzsa: A hold a hetedik h??zban

November 28-??n mutatt??k be Sopronban a Perkov??cz h??z ?s a C?drus Art Klub k??z??s rendezv?nyek?nt Rakovszky Zsuzsa ??j, A hold a hetedik h??zban c?m?? novell??s k??tet?t. A szerz??vel Heged??s Attila evang?likus lelk?sz, irodalm??r besz?lgetett.


A k??nyvr??l Ferencz Gy??z?? kritik??j??nak egy r?szlete:
Rakovszky Zsuzsa t??rt?neteinek s??t?ten gomolyg?? vil??g??b??l senki sem j??n ki j??l, legf??k?ppen persze maga az emberi ?let nem. De m?gis t??rt?nik valami, ami t??l van a szavakon, ?s ami elviselhet??v? teszi ezt a lefokozott l?tet. Ez pedig Rakovszky l??t??sm??dja, amelyet iskol??zott ?s ??d?t??en v??ltozatos elbesz?l?stechnik??ja a n?z??pontok brav??ros t??bbsz??lam??s??g??val szinte elrejt, de narr??torainak megenged?? humor??ban m?gis sz??hoz juttat. ??nironikus szerz??i jelenl?te a hetedik h??zban h??zass??gra l?p komor k?pzelet?vel, ?s ebb??l nemcsak nagyszer?? novell??k sz??letnek, hanem olyan pr??zak??lt?szeti remekl?sek, mint a k??tet 143. lapj??n a pillanatnyi ?rtelemmel tel?t??d?? t?li ?jszaka Kosztol??nyi Hajnali r?szegs?g?t id?z?? le?r??sa, amit persze szarkasztikus ellenf?nybe ??ll?t, hogy mindez az ??t??d??tts?gig naiv fizikushallgat?? ??n??ltat?? megvil??gosod??s?lm?nye.


2009. november 26. csütörtök

 

bivalyos versek: ?llati ?llati ?b?c?

??rdemes ell??togatni a k??nyv honlapj??ra! A rimfarag?? szekci??ban egyre gy??lnek a B (vagy K) nev?? bivalyr??l sz??l?? tud??s?t??sok, akir??l eg?szen biztosan annyit tudni csak, hogy valami t??rt?nt vele tavaly. Csak tegnap ??t k??l??nb??z?? olvasat??t ismerhett??k meg a t??rt?netnek. Ebb??l adunk itt is k??zre v?letlenszer?? kiv??laszt??s alapj??n.


B??l??m a borg??z??s bivaly
a gyerekek ??r??m?re
betoppant a j??tsz??t?rre
lett ott j??kedv s ihaj-csuhaj
ez?rt t??ntett?k ki tavaly


Balu beteges egy bivaly!
am?g le nem megy a l??za
nem j??rhat be a csord??ba
minden napja legyen hawaii
ez?rt oltattam be tavaly


Po?t??k ?s f??zfapo?t??k ?r??sra fel!


2009. november 24. kedd

 

Zsubori Ervin/Tenke Istv??n: ?llati ?llati ?b?c?

A gyermek v?gre megsz??letett, ?pen, eg?sz?gesen ?rkezett meg a nyomd??b??l, r??ad??sul a szerz??knek ?s a Text-Print Nyomda munkat??rsainak k??sz??nhet??en gy??ny??r?? lett. Err??l b??rki r??gvest meggy??z??dhetik, ha megrendeli a kiad??t??l, vagy v??r n?h??ny napot ?s belelapoz valamelyik k??nyvesboltban. Ha t??bbet akar megtudni a szerz??kr??l, a k??nyvr??l, a benne szerepl?? ??llatokr??l, esetleg f??zfapo?t??nak ??ll, l??togasson el a k??nyv k??l??n honlapj??ra, a http://abc.arnolfini.hu oldalra. Meg?ri!


2009. november 9. hétfő

 

K??l??n honlap az ?llati ?llati ?b?c?nek

Nem ??rulunk zs??kbamacsk??t! Az Arnolfini Arch?vum gondoz??s??ban elindult a k?sz??l?? k??tet ??n??ll?? honlapja, amely az abc.arnolfini.hu
c?men ?rhet?? el. Friss pletyk??k, bennfentes inf??k, n?lk??l??zhetetlen tudnival??k folyamatosan b??v??l?? k?n??lata.


2009. november 6. péntek

 

Zsubori Ervin / Tenke Istv??n: ?llati ?llati ?b?c?

Nyomd??ba ker??lt ??j k??tet??nk. B??vebb inform??ci?? az el??k?sz??letben ?s a k??stol?? men??pont alatt olvashat??. A k??tet bolti ??ra 2.500 ft lesz


2009. október 30. péntek

 

Godina M??nika: L??g a l??ba, l??ga

Kiadv??nyunkr??l m??r olvashat?? az els?? recenzi?? ide kattintva


2009. augusztus 27. csütörtök

 

Godina M??nika: L??g a l??ba, l??ga

Kedves Olvas??ink!


Elk?sz??lt ??j kiadv??nyunk, amelyr??l az El??k?sz??letben ?s a K??stol?? rovatban olvashatnak r?szletesebben. Egy-k?t h?ten bel??l ker??l ki a k??nyvesboltokba. A kiad??n??l, a honlapon kereszt??l m??r megrendelhet?? a szok??sos 15 %-os kedvezm?nnyel.


2009. április 9. csütörtök

 

H??sv?t:

Minden kedves Olvas??nknak sz?p ??nnepeket k?v??nunk h??sv?ti k?peslapunkkal, ami Lakner Zsuzsa kedves aj??nd?ka a kiad??nak


2009. január 15. csütörtök

 

Id?zet?rt k?peslap

Kedves olvas??ink!


Nagyon k??sz??nj??k mindenkinek, aki bek??ldte sz??munkra kedvenc id?zet?t, hogy id??t ?s energi??t sz??nt a keresg?l?sre, lev?lk??ld?sre. Azt rem?lt??k, a j??t?k alkalmat ad arra, hogy az ??nnepet megel??z?? ?s k??r??lvev?? rohan??sban meg??lljunk n?h??ny pillanatra, elgondolkodjunk sz??munkra fontos dolgokon, l?lekben is k?sz??lj??nk az ??nnepre. A k?peslapot valamennyi, a j??t?kban r?sztvev?? olvas??nknak tov??bb?tottuk. Aj??nd?k k??nyv??nket Schandl Pirosk??nak aj??nljuk fel, akivel lev?lben vessz??k fel a kapcsolatot.


2008. december 19. péntek

 

v?lem?nyek : A megbabon??zott puding

Kedves Olvas??ink!


A k??tetr??l sz??l?? recenzi?? az Arnolfini Blogon ide kattintva
?rhet?? el.

A K??nyvt??rell??t?? aj??nl??j??ban pedig ezt ?rt??k:
William Butler Yeats, a nagy ?r k??lt??, maga is gy??jt??tte sz??l??haz??ja folkl??rj??t. A jelen k??tetben az ??ltala gy??jt??tt t??nd?rmes?kb??l vehetnek k?zbe az olvas??k huszonegyet Rakovszky Zsuzsa v??logat??s??ban ?s ford?t??s??ban. ?rorsz??g n?pe sz??m??ra tal??n m?g ma is ?l?? val??s??g a t??nd?r, m?g ha az pl. a faz?kb??l kiugr??, s a h??ziakat ??ld??z??, f??ld??n pattog?? puding alakj??ban jelenik is meg, amint a c?mad?? t??rt?netben. Az ?rek babon??s elk?pzel?seit nem kev?s humorral f??szerezve leplezik le e v??ratlanul megjelen?? l?nyek, akik hol h??tborzongat??, hol mulats??gos kalandokba keverik ??ldozataikat, minek k??vetkezt?ben nagyon is emberi tulajdons??gok, turpiss??gok ker??lnek napvil??gra. A k??llem?ben is ig?nyes kiadv??ny sz?les k??rben aj??nlhat?? mindenkinek, azzal a figyelmeztet?ssel, hogy a k??nyv, ha nem vigy??zunk, k??nnyen a bar??tokhoz v??ndorolhat...


2008. december 16. kedd

 

Lakner Zsuzsa: kar??csonyi k?peslap

Lakner Zsuzs??nak k??sz??nhet??en a kiad?? egy nagyon sz?p aj??nd?kot kapott kar??csonyra, egy igazi, r??nk szabott virtu??lis k?peslapot. ??r??m??nket kedves olvas??inkkal is szeretn?nk megosztani. Aki szeretne kapni bel??le, k??ldje el e-mail c?m??nkre legkedvesebb id?zet?t, legyen az vers, vagy pr??za, ?s mi cser?ben elk??ldj??k sz??m??ra a lapot. A nek??nk legjobban tetsz?? id?zet k??ld??je v??laszthat egy aj??nd?k k??nyvet kiadv??nyaink k??z??l.


2008. december 6. szombat

 

A megbabon??zott puding

Kij??tt a nyomd??b??l leg??jabb k??tet??nk, ami r??videsen el?rhet?? lesz a k??nyvesboltokban is. A kem?nyt??bl??s, k?zbe s?mul??, Lakner Zsuzs??nak k??sz??nhet??en k??llem?t tekintve is nagyon eltal??lt k??nyv ide??lis aj??nd?k els??sorban a kamasz ?s fiatal feln??tt olvas??knak. Sajnos, az Alexandra ?s a Libri h??l??zata kar??csony el??tt m??r nem terjeszti, a L?ra, a Bookline ?s az Anima, valamint a K??nyvt??rell??t?? azonban igen. Sopronban a C?drus boltokban ?rhet?? el. Gyors megold??s kar??csony el??tt a kiad??n??l val?? kedvezm?nyes internetes rendel?s is.


2008. december 6. szombat

 

Turbuly Lilla: Titkos?r??s

A k??nyv ?s a szerz?? bemutatkoz??sa holnap, december 7-?n du. 17 ??rakor lesz a soproni TIT-ben, ahol a k??tetek kedvezm?nyes ??ron meg is v??s??rolhat??k.
Mindenkit szeretettel v??runk


2008. november 25. kedd

 

"Egy Titkos?r??sr??l val?? ?r??s"

Zsubori Ervin: Huszonn?gy korty roz? c?m?? ?r??s??t Turbuly Lilla ?s Lakner Zsuzsa Titkos?r??s c. k??tet?r??l
ide kattintva

olvashatj??k.


2008. november 19. szerda

 2200,-

W. B. Yeats: A megbabon??zott puding; ?r t??nd?rmes?k ?s babon??k

Csaknem harminc ?v ut??n ??j k??nt??sben ker??l az olvas??k el? az akkoriban nagy sikert aratott k??tet, amelynek v??logat??ja ?s ford?t??ja Rakovszky Zsuzsa volt. A megbabon??zott puding els?? olvasatra megh??kkent??, fantasztikus t??rt?netek gy??jtem?nye, amelyek fontos szerepl??i a ,,j??emberek", t??nd?rek ?s b??b??josok, az ?r gondolkod??sm??d ?s mentalit??s jellegzetes teremtm?nyei. Beavatkoz??suk a mindennapi ?letbe egyar??nt hozhat rosszat ?s j??t, j??rhat h??tborzongat??, vagy ?ppen mulats??gos k??vetkezm?nyekkel. Mes?i azonban val??j??ban az emberi term?szet m?ly ismeret?r??l ??rulkod??, mindig id??szer?? alapt??rt?netek, melyek konfliktusai ismer??sek, szerepl??iben pedig kort??rsainkra, olykor saj??t magunkra ismerhet??nk.


2008. november 14. péntek

 

Prima Primissima k??z??ns?gd?j

Arra k?rek minden kedves olvas??nkat, aki ??gy gondolja, Rakovszky Zsuzsa meg?rdemli, szavazzon a www.primaprimissima.hu-n r??, hogy elnyerhesse a k??z??ns?gd?jat.
T??


2008. július 15. kedd

 

Szerverhiba miatt a postal??da sajnos ideiglenesen nem m??k??dik, ?gy a megrendel?sek sem hozz??f?rhet??k. K?rj??k, hogy rendel?si sz??nd?kukat addig az artemisz.kiado@gmail.com c?men jelezz?k. Meg?rt?s??ket k??sz??nj??k.


2008. július 4. péntek

 

Rakovszky Zsuzsa Prima Primissima jel??lt

Kiad??nk egyik tulajdonos??t ?s szerz??j?t, Rakovszky Zsuzs??t Prima Primissima D?jra jel??lt?k. A d?jr??l ?s a jel??ltekr??l itt
olvashatnak b??vebben.


2008. június 19. csütörtök

 

Elizabeth Gaskell: Cranford

M??r a nagy Agatha is olvasta Gaskellt. :)
"Iris t??ls??gosan b??gyadt volt, ?s t??ls??gosan hozz?? is szokott m??r Mrs. Drake csapong?? st?lus??hoz, ?gy azt??n nem k?rdezte meg: hogyan jutott nagyn?nje esz?be dr. Gaskellr??l a helybeli f??szeres, de ha m?gis megk?rdezte volna, m??ris j??tt volna a v??lasz: - Onnan, dr??g??m, hogy a f??szerest Cranfordnak h?vj??k. - Lucilla n?ni okoskod??sa, ??nmaga sz??m??ra, mindig krist??lytiszta volt."
(Agatha Christie: Gy??ngy??z?? ci??n)


2008. június 5. csütörtök

 

Elizabeth Gaskell: Cranford; Egy orvos vallom??sai

??j k??tet??nk m??r rendelhet?? a kiad??t??l. A terjeszt??kh??z 1-2 h?ten bel??l jut el.


2008. június 1. vasárnap

 

K??nyvbemutat?? az ??nnepi K??nyvh?ten

Elizabeth Gaskell: Cranford; Egy orvos vallom??sai c?m?? k??tet?t 2008. j??nius 8-??n 17 ??rakor mutatja be az Artemisz Kiad?? Sopronban, az ??nnepi K??nyvh?t keret?ben. Helysz?n: a Liszt Ferenc Konferenciak??zpont el??tti t?r. A besz?lget?st, melyen az Artemisz Kiad?? m??s kiadv??nyair??l is sz?? esik, K??ves Andrea vezeti. A kiad?? r?sz?r??l jelen lesznek: Rakovszky Zsuzsa, Turbuly ??va ?s Turbuly Lilla. Minden ?rdekl??d??t szeretettel v??runk.


2008. április 24. csütörtök

 

Cranford; Egy orvos vallom??sai

A kiad?? a k??nyvh?tre hozza ki a Vel??nk ?l?? klasszikusok sorozat 2. darabj??t. Gaskell Cranford (Kisv??ros) ?s Egy orvos vallom??sai (Mr.Harrison's confessions) c?m?? munk??it jelenteti meg egy k??tetben Andr??s T. L??szl?? ?s Rakovszky Zsuzsa ford?t??s??ban. R??videsen a K??stol?? alatt is olvashat?? lesz bel??l??k egy-egy r?szlet.


2008. április 4. péntek

 

K??lt?szet napi program

2008. ??prilis 11-?n 16 ??rakor a gy??r-m?nf??csanaki Bezer?dj-kast?lyban (Gy??r-M?nf??csanak, Kisdobos u. 1-5.) Rakovszky Zsuzsa lesz a "Magyar n???r??k a Bezer?dj-kast?lyban" sorozat vend?ge. A rendezv?nyen alkalom ny?lik dedik??l??sra is. Mindenkit szeretettel v??runk.


2008. február 1. péntek

 

Az ??vegholdr??l kritika olvashat?? a prae.hu m??v?szeti port??lon ide
kattintva.


2008. január 1. kedd

 

??j?v

"Minden napban a reggel
legjobb: a kezdetek!
Ha arra ?bredek fel,
ma m?g minden lehet.


M?g ??j ?s tiszta minden,
ak??r egy ??j lak??s,
??j f??zet, melyben nincsen
se folt, se ??th??z??s!


M?g minden tiszta, friss, ?p,
ak??r egy ??j ruha,
mint a p??l??m, amit m?g
nem vettem f??l soha!


Mikor minden rem?nnyel,
j??kedvvel van tele.
Milyen j??, hogy az ?vnek
szint?n van reggele:"


Rakovszky Zsuzsa: Borbolya


2007. december 24. hétfő

 

Kar??csony

"Ne a h??ban, csillagokban, ne ??nnepi foszl??s kal??cson, ne d?sz?tett f??kon, hanem a sz?vekben legyen kar??csony!"


2007. december 14. péntek

 

Az ??veghold zalaegerszegi bemutat??j??r??l

A k??nyvbemutat??r??l a Zalai H?rlapban megjelent cikk itt
olvashat??.


2007. december 7. péntek

 

K??nyvrendel?s

K?rj??k kedves megrendel??inket, ha valami miatt nem siker??l a k??nyvrendel?s, e-mail-ben, vagy telefonon vegy?k fel vel??nk a kapcsolatot: info@artemiszkiado.hu, vagy turbuly@gmail.com, 99/322-615, vagy 06/30/853-4884.
K??sz??nj??k.


2007. november 30. péntek

 

Internetes rendel?s menete

Kedves Olvas??ink!


Az internetes rendel?shez regisztr??lni kell. Ezt k??vet??en a k??nyveink rovatban a kiv??lasztott k??nyv fejl?c?ben l?v?? baloldali kis kos??rra kattintunk, majd a f??oldalon, ahol megjelenik a kos??r tartalma, a megrendelem gombbal er??s?tj??k meg a v??s??rl??si sz??nd?kot. A megrendel?s v?tel?t k??vet??en e-mailt k??ld a kiad??, amiben r??k?rdez??nk a post??z??s m??dj??ra. A v??laszt k??vet??en 1-2 napon bel??l post??zzuk a k?rt k??nyvet.


2007. november 21. szerda

 

Besz?lget?sek a soproni Liszt Szalonban

December 4-?n 18 ??rakor Turbuly Lill??val besz?lgetnek a Liszt Szalonban (Szent Gy??rgy u. 12.) ??j reg?ny?nek megjelen?se alkalm??b??l. Egy h?ttel k?s??bb, 11-?n ugyanebben az id??pontban Rakovszky Zsuzs??t k?rdezhetik az olvas??k arr??l, hogyan sz??letett meg a F??v?szk??nyv ??tlete ?s a versek.
Mindenkit szeretettel v??runk.


2007. november 21. szerda

 

Az ??szak ?s D?l ??jra a tv-ben

Az m2 november 26-29. k??z??tt megism?tli az ??szak ?s D?l BBC-s filmv??ltozat??t. Sajnos egy kicsit k?s??n, 21.35-21.50. k??z??tt kezd??dnek az egyes r?szek, de azt hiszem, ?rdemes lesz fennmaradni!


2007. november 17. szombat

 

A k?gy?? ??rny?ka olaszul

N?metorsz??g ?s Hollandia ut??n Olaszorsz??gban is megjelent Rakovszky Zsuzsa els?? reg?nye, A k?gy?? ??rny?ka. R?szletek itt .


2007. október 30. kedd

 

Az ??veghold aj??nlott postak??lts?ge 450 forint, az ut??nv?tes k??ldem?ny? 950 forint. K?t-h??rom p?ld??ny post??z??sa eset?n a k??lts?g egy p?ld??nyra vet?tve jelent??sen cs??kken. Zalaegerszegen, Gy??rben, Sopronban ?s Budapesten el??zetes egyeztet?s ut??n van lehet??s?g a szem?lyes ??tv?telre is.


2007. október 28. vasárnap

 

Turbuly Lilla ??veghold c?m?? reg?ny?nek bemutat??ja 2007. november 13-??n 17 ??rakor lesz a PTE Eg?szs?gtudom??nyi Kar??nak k??nyvt??r??ban (Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.). A k??nyvet dr.Vajda Istv??nn? (a szerz?? volt magyartan??ra ?s oszt??lyf??n??ke) mutatja be.
Mindenkit szeretettel v??runk.


2007. június 25. hétfő

 

Dedik??lt p?ld??ny internetes megrendel??inknek

Azon kedves olvas??ink, akik Elizabeth Gaskell: ??szak ?s D?l c?m?? k??tet?t honlapunkon kereszt??l, a kiad??t??l rendelik meg, k?r?s??kre a ford?t??, Rakovszky Zsuzsa ??ltal dedik??lt p?ld??nyt kaphatnak k?zhez. A k?r?st, valamint azt, hogy a megrendel??i t??j?koztat?? alapj??n ut??nv?ttel, vagy aj??nlottan k?rik a k??ldem?nyt, az internetes megrendel?s mellett, vagy helyett e-mailben ?rj??k meg kiad??nk sz??m??ra.


2007. május 13. vasárnap

 

Besz?lget?s Rakovszky Zsuzsa ?r??n??vel K??nyvbemutat??: Elizabeth Gaskell: ??szak ?s D?l

2007. j??nius 1. 16 ??ra, Zalaegerszeg,
Keresztury Dezs?? K??nyvesbolt


Rakovszky Zsuzsa ?r??n??vel Turbuly Lilla ?s Beznicza ?rp??d besz?lget. K??zrem??k??dik V??ndor Vir??g.
Itt ker??l sor Elizabeth Gaskell: ??szak ?s D?l c?m?? k??nyv?nek bemutat??j??ra is, amely az Artemisz Kiad?? els?? megjelent kiadv??nya.
V?nusz ?s Mars

Susanna Lakner


Saj??t lev?ben Egy gasztrokalandor napl??j??b??l

Draskovich Edina


Feljegyz?sek fiatal p??rokr??l

Charles Dickens


?llati N??v?nyi ?b?c?

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n


?llati ?llati ?b?c?

Zsubori Ervin-Tenke Istv??n


L??g a l??ba, l??ga

Godina M??nika


A megbabon??zott puding - ?r t??nd?rmes?k ?s babon??kTitkos?r??s

Turbuly Lilla/Lakner Zsuzsa


Cranford; Egy orvos orvos vallom??sai

Elizabeth Gaskell


Ismered-e? F??v?szk??nyv gyerekeknek 1.

Rakovszky Zsuzsa - G. Krist??f ??va


??veghold

Turbuly Lilla


??szak ?s D?l

Elizabeth Gaskell